Law office Burgas - English  Адвокатска кантора Бургас - Български  Адвокатская кантора Бургас - Русский


Начало

Професионален опит

Дейност и услуги

Законодателство

Полезни връзки
За контакти


За Контакти:
Площад "Баба Ганка" 8, ет.1
Бургас 8000, България
Факс:: +359 56 824471
Тел.: +359 56 823009
GSM: +359 888 361207
semova@gbg.bg

АДВОКАТСКА КАНТОРА БУРГАС

Адвокатска кантора Кристина Семова е установена правна фирма в българските правни среди с широк спектър от дейности и дълъг списък от клиенти, както местни, така и чуждестранни.

Кантората се ръководи в работата си от принципите на коректност в своите бизнес отношения с клиенти, дискретност и строго пазене на фирмената и личната тайна на клиентите.

Въпреки, че кантората се намира в Бургас, тя работи в тясно сътрудничество с водещи кантори в страната и чужбина, поради владеенето на английски и руски език, от персонала.

  • Кантората е придобил значителен опит в извършването на всички необходими формалности във връзка с договори и нотариални актове за сделки с недвижими имоти.

  • Адвокат Семова поддържа тесни контакти с няколко агенции за недвижими имоти, радва се на добра репутация и има натрупан сериозен опит в организиране и извършване на всички видове сделки с недвижими имоти - покупка, продажба, управление на имоти и ипотеки, намирането на подходящ имот в страната в съответствие с критериите, определени предварително, разглеждането на правния статус на недвижими имоти, провеждане на преговори и осигуряване на представителство на клиента във връзка със сделката.

  • Кантората е специализирана в регистрацията на различни юридически лица - за съдебната регистрация на еднолични търговци и фирми, клонове, т.н., както и всички последващи регистрации, необходими съгласно българското законодателство, регистрации с различните институции, като например данъчни власти, НОИ, НСИ и др.

  • Кантората регистрира промяна в състоянието на бизнес субектите, тяхното преобразуване и реорганизация, придобиване на дялово участие, както и съвместен акционерен капитал и др.

  • Адвокатска кантора Кристина Семова Бургас предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски дружества с чуждестранно участие. Изготвя търговски договори и осигурява процесуално представителство по отношение на търговската дейност.Адвокатска кантора Бургас - Професионални правни услуги
Юридически опит :: Правни услуги :: Контакти
Legal services Burgas ..::.. Адвокатска кантора Бургас ..::.. Адвокатская кантора Бургас